Kabanata 1026

"P-please, huwag mo kaming patayin, Mr. Crawford!" sigaw ni Zander nang mapaluhod siya sa sobrang takot. Nakita iyon ng iba kaya ganoon din ang ginawa ng iba pang miyembro ng pamilyang Lovewell. Huminga ng malalim si Gerald, pumikit siya ng saglit bago niya ulit ito binuksan. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Habang nagagalit pa rin si Gerald, si Zayn ay nakagawa ng nakamamatay na pagkakamali dahil hinawakan niya ito habang umaalab ang galit nito. Ngayong mas kalmado na siya, humarap si Gerald kay Zander at naglakad palapit sa kanya bago niya sinabi, “...Huwag kayong patayin? Pagkatapos niyong hindi tuparin ang pangako niyo na ibibigay sa akin ang Book of Beasts? At huwag mo akong simulan sa pakikipagsabwatan niyo sa pamilyang Moldell para saktan ako…” Pagkatapos niyang magsalita, maingat niyang hinawakan ang tuktok ng ulo ni Zander. Punong-puno ng luha at uhog ang mukha ni Zander habang nakatitig siya sa demonyo na nakatayo sa harapan niya. Bibigyan na sana ni Gerald ng

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser