Kabanata 1038

“P-please! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong patayin!” “... Maawa? Ikaw ay isang miyembro ng pamilyang Moldell, hindi ba? At lahat ng mula sa pamilya mo ay nararapat na mamatay!" sabi ni Gerald habang hinihigpitan niya ang kanyang mga kamay hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tunog ng nabaling mga buto. Ibinagsak ni Gerald ang walang buhay na katawan ni Quillan sa lupa habang si Xavia naman ay mahinahong umupo sa kama bago siya nagtanong, "G-Gerald... Okay... Okay ka lang?!" "Okay lang ako!" sagot ni Gerald sabay tango. "Bago pa man ang lahat, kailangan kong hiramin ang iyong kubeta para makapag-shower ako!" Maya-maya pa ay nagtipon ang lahat ng miyembro ng pamilyang Moldell samain hall ng kanilang manor. “Basura! Basura kayong lahat! Hindi niyo ba kayang alagaang mabuti ang ilang mga aso?!” sigaw ni Yuvan nang mawalan siya ng pasensya. Nagbigay ng mahabang panahon at pagsisikap si Yuvan upang sanayin ang bawat isa sa kanyang mga aso dahil ang bawat isa sa kanila ay m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser