Kabanata 1043

“T-Totoo ang sinasabi ko! Nakakatakot na talaga si Gerald!" takot na takot na sumigaw ang binata. “…T*ng ina niya! Isang taon lang naman siyang nawala! Paano siya naging makapangyarihan sa loob ng napakaikling panahon?! Kahit pa ganoon, ang pamilyang Crawford ay magbabayad para dito! Nasaan si Yuvan?!" Sabi ni Kort habang nanginginig ang kanyang katawan sa matinding galit. "Second master!" sigaw ng isang subordinate habang paika-ikang tumakbo papunta sa kanila.. "Na... nahanap ko na sila... natagpuan ko ang mga bangkay ng second young master at si butler Moldell!" Sabi ng isang tauhan habang hinahabol niya ang kanyang hininga. "Ano?!" Puno ng hinanakit ang napakalakas na boses ni Kort na umalingawngaw ito sa buong Logan Province. Samantala, si Dylan ay nasa sala sa loob ng Crawford manor sa Northbay. Nakasimangot siya at bumulong, “...May nangyari ba...? Parang masyadong magulo ang nararamdaman ko... Pakiramdam ko ay may mangyayari!" "Ano ba ang mangyayari? Sa tingin ko,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser