Kabanata 1046

"Winnie…!" Masyado nang malayo si Winnie nang tawagin siya ni Yselle dahil patuloy niyang hinahabol si Kort at ang kanyang tauhan papunta sa manor. “Sa tingin ko kailangan ko ring makita ang mga nangyayari…” sabi ni Yselle sa kanyang sarili nang magsimula siyang maglakad papunta sa kanila. Bago pa siya makapaglakad, napahinto siya sa itim na aninong mabilis na dumaan sa kanya! “…Ano iyon?” sabi ni Yselle habang nakakunot ang kanyang noo. Kung ano man iyon, makakapaghintay ito kata nagpatuloy si Yselle papunta sa mansyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pinto sa malaking hall sa loob ng Crawford Manor ay bumukas at agad na narinig ang boses ng matandang lalaki, "Papatayin ko ang buong pamilyang Crawford ngayon kung ito ang huling bagay na kailangan kong gawin!" Sa sobrang lakas ng sigaw, nagpanting ang lahat ng kanilang mga tainga habang umiihip ang nagbabantang pakiramdam sa buong kwarto. Kasunod nito, pinangunahan ni Kort ang kanyang mga makapangyarihang kalalakihan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.