Kabanata 1049

"Ilang oras nang nakaalis ang young master sa Logan Province! Nakarating na siya sa isla!" Sabi ng isa sa maraming subordinates ni Daryl. “…Young master? Sinong young master ang tinutukoy mo, pa?" Naguguluhan na sinabi ni Dylan. “Haha! Malalaman mo ito kapag dumating na siya,” sabi ni Daryl habang umiiling na may pilit na ngiti sa kanyang labi. “…Nandito na siya…” dagdag ni Daryl nang itinaas niya ang kanyang ulo para tumingin sa labas ng hall. Nang marinig iyon, napalingon ang lahat sa direksyon kung saan nakatingin si Daryl. Naglalakad papunta sa kanila ang isang binata, mula sa main plaza, ang isang binata na nakasuot ng itim na suit. Nang makalapit na siya, ang lahat ng mga tauhan niya na nakatayo pa rin sa may pintuan ay magalang na yumuko at sinabi, “Young master!” “G-Gerald!” sabay na sumigaw sila Dylan at Jessica. Ang mga labi ni Dylan ay kumikibot sa sobrang tuwa at si Jessica naman ay naantig na bigla na lamang niya tinakpan ang kanyang bibig. Ang iba pang mga m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser