Kabanata 1057

“Lyra, makinig ka sa akin. Gusto kong huminga ka ng malalim at tingnan mo muli ang larawan. Kailangan kong malaman kung makikita mo ulit ang kaninang nakita mo,” nagmamadaling sinabi ni Daryl. Tumango si Lyra nang marinig niya iyon at nag-atubili siyang tumingin sa imahe ng araw. Napakunot ang mga kilay niya at pagkaraan ng ilang saglit ay tinakpan niya ang kanyang bibig bago siya tumango, “...Walang pinagkaiba ang nakita ko... Tiningnan ko ng maigi ang mga tao at nakita kong gumagawa sila ng mga nakakatakot na gestures... Hindi... Hindi ko na kayang tingnan ang picture... Lolo, please! Kailangan mong iligtas si Gerald!" Nakita ni Dylan na umiiyak si Lyra kaya hindi niya maiwasan na sabihin, "May posibilidad bang mali ang hula ng imahe ng araw, pa...? Mas malakas na si Gerald ngayon kumpara dati. Imposible siguro na mangyari iyon, tama ba?" Umiling si Daryl at saka sumagot, “Tulad ng sinabi ko, hindi nagsisinungaling ang larawan. Siguradong mamamatay si Gerald sa ganoong paraan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser