Kabanata 1059

Habang patuloy silang nag-iisip sa secret room, bigla namang sumigaw si Dylan mula sa labas, “Dad!” "Ano yun, Dylan?" "May nakita ang isa sa mga katulong ng isang sinaunang kahon sa manor kanina... May kasama itong isang sulat na may pangalan ni Gerald!" sabi ni Dylan habang papasok ng kwarto na dala ang box. Tulad ng sinabi ni Dylan, isang sulat na naka-address kay Gerald ang nakalagay sa ibabaw ng square box. "May nakalagay ba kung sino ang nagpadala?" tanong ni Daryl. “Wala, eh. Sinabi ng katulong na aksidente niyang natagpuan ito. Pagkatapos kong tanungin si Welson tungkol dito, walang nakakita sa security system kung sino ang nakakita nito!" Nag-aalalang sinabi ni Dylan. May dahilan siya kung bakit niya naramdaman iyon. Kung tutuusin, kabilang sa Soul Palace ang kanyang lolo at bahagi rin siya ng secret society na iyon, maituturing siya na pinakamahusay sa mga pinakamahusay na tao! May nakalusot sa kanilang asyenda, kaya kahit na si Welson at ang kanyang mga tauhan ay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser