Kabanata 104

"Okay lang, cousin brother. Umupo ka lang. Hindi ko talaga masasabi ang malaking sorpresa ngayon kung wala ka dito!" Ngumiti si Jacelyn at biglang nanlamig ang mga mata niya nang makita niya si Gerald na kasama nila sa kwarto. Matapang at mayabang ang mukha ni Jacelyn sa oras na ito. “Jacelyn, ano ba ang malaking surpresa na ito? Matagal mo na kaming pinapahintay. Bilisan mo na at sabihin mo na sa amin!" "Oo, tungkol saan ba ito?" Lahat ng kanyang mga roommates ay naiinip na. Nang makita ni Gerald na nakatingin sa kanya si Jacelyn, bigla niyang may naintindihan. Ay naku! Ang tinaguriang malaking sorpresa ay may kinalaman sa kanya? "Syempre! Sasabihin ko na ngayon sa lahat!" Tagumpay na ngumiti si Jacelyn habang malamig na tinitigan ni Danny si Gerald. "Magsisimula ako sayo!" Diretsong naglakad si Jacelyn papunta kay Gerald bago siya sinampal nito sa mukha. Napahinto si Gerald. Ang babaeng ito ay talagang namamatay na maparusahan! Tumayo si Gerald habang nakatitig

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser