Kabanata 1068

Nang handa na ang lahat, sinimulan silang pangunahan ng matandang lalaki sa disyerto. Lumabas lamang si Gerald nang makalayo na sila. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Giya dito pagkatapos ng isang buong taon. Napansin niya rin na nagsimula na siyang magtrabaho at mukhang maganda rin ang kanyang buhay. Noong una ay natukso si Gerald na ibunyag ang kanyang pagkatao kay Giya lalo na't nalaman niyang hindi pa rin siya nakakalimutan nito kahit na isang taon na ang nakalipas. Alam ni Gerald na masama ang trato niya kay Giya noon at alam niyang imposible na magkasama sila, kaya nagpasya si Gerald na huwag nang sirain ang pag-move on ng babaeng ito sa kanya. Sabagay, napansin ni Gerald na napakabait ni Wynn kay Giya kanina. Hindi siya gusto Wynn, pero nagtitiwala siya na gusto lang ni Wynn ang best para kay Giya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na bumalik si Gerald para gamutin ang kanyang nasugatan na ankle noon. Nakita niya na may taong tutulong na kay Giya. Umil

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser