Kabanata 1075

"Malalaman natin ito kung itutulak natin ito pabukas, hindi ba?" Sabi ni Meredith. “Oo nga. Umatras kayo ng kaunti kapag ginawa ko ito!" Sabi ni Gerald sabay tango. Base sa maraming mga istorya na narinig ng kanyang lolo mula sa iba't ibang panig ng mundo, madalas na matatagpuan ang mga kayamanan sa mga nakatagong lugar na binabantayan ng mga kakaibang hayop o halimaw. Ang imahe ng araw mismo ay natuklasan ng mga ninuno ng kanyang pamilya sa loob ng isang kweba na matatagpuan sa masukal na kagubatan. Binantayan ito noon ng isang malaking puting unggoy na kumakain ng tao at marami sa kanyang mga ninuno ang namatay bago sila naging matagumpay na makuha ang imahe ng araw. Dahil nandito na rin si Gerald, pwede na rin siyang pumasok at tingnan. Sinabihan ni Gerald ang mga babae na umatras kanina dahil sa sobrang bigat ng gate na gawa sa bato at alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang inner strength para mabuksan ito. Natatakot siya na baka masaktan sila kung masyado silan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser