Kabanata 1083

Hahabulin na sana ni Christopher si Gerald. Nang nasa kalagitnaan na siya nang bigla na naman siyang huminto sa kinatatayuan niya. Hinawakan ni Christopher ang kanyang pisngi na nakalmot at makikita ang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. “Pinapayuhan na kita ngayon, bata. Mas mabuting lumabas ka sa kweba at sumunod ka sa akin. Kung hindi, hindi ka makakatakas ng buhay kahit ibigay mo pa ang lahat ng lakas mo!" sumigaw ng malakas si Christopher habang nakatayo sa entrance ng kweba. Hindi nagtagal, maririnig ang mahinang boses mula sa loob ng kweba, “Tanda! Mas mabuti pang mamatay ako ngayon kaysa patayin mo sa labas!" Kumunot ang noo ni Christopher. “P*tang ina mo ka! Huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan na mamamatay ka sa loob!" Talagang magiging delikado kung papasok siya sa loob ng kweba. Isa na siyang great master at masasabing hindi siya mapapatumba sa mundong ito. Gayunpaman, hindi napigilan ni Christopher na maramdaman ang matinding takot nang maisip niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser