Kabanata 1089

May biglang naalala si Gerald, ngunit ang memorya na ito ay hindi nagmumula sa kanya. Masyadong marami ang impormasyon sa isip niya. Marami siyang martial art skills at kapangyarihan mula sa memorya na ito! Naramdaman ni Gerald ang na naging master na siya sa mga kakayahan na ito. Lalo na ito para sa kanyang breathing technique. Pagkatapos niyang humingo, naramdaman niya na awtomatiko niyang na-activate ang technique na ito sa isang iglap. Nagkaroon ng pagdududa si Gerald. Bukod pa dito, parang marami pang alaala ang pumasok sa kanyang isip ngunit medyo malabo ito. Kahit ano pa ang isipin ni Gerald, wala siyang maalala. Dahil ba ito sa jade pendant na iyon? Hindi lang iyon. Natuklasan din ni Gerald na lumakas siya at naging malaki ang kanyang pangangatawan. Iniunat niya ang kanyang mga palad upang i-activate ang kanyang inner strength, lumabas ang bugso ng init at enerhiya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. “Meron akong inner strength at outer physique! Ang great master

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser