Kabanata 1094

Nakita siya ni Giya at napaiyak ito habang sinasabi, “Gerald! Masaya ako na makita ka ulit!" “Bakit nandito ka pa, Giya? Sinabi ko na sayo na hindi Gerald ang pangalan ko! Xadrian ang pangalan ko!" sagot ni Gerald, gumaan ang kanyang pakiramdam na makita niyang maayos ang kalagayan ni Giya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gerald na pinili niyang manatili dito. "Sinusubukan mo pa bang magsinungaling sa akin? Tumigil ka, alam ko na ikaw si Gerald! Binago mo ang iyong ugali at katawan, pero hindi mo mababago ang iyong mga mata! Ikaw si Gerald!" sagot ni Giya habang nilalapag ang mga plato na hawak niya bago siya tumakbo papunta kay Gerald. Saglit na tumingin si Gerald sa mga plato bago iniwas ang kanyang tingin kay Giya habang sinasabi niya, “Bakit mo pipiliin na maging waitress dito kaysa manatili sa research team? Sigurado ako na makakakuha ka ng mas magandang trabaho kaysa dito…” “Wala akong pakialam doon... Mas mahalaga kung hihintayin ko ang pagbalik mo. Kahit na abutin pa ako

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser