Kabanata 1096

Ang tanong ay nanggaling kay Giya. "…Mahabang kwento ito. Magpahinga ka muna at ituon ang atensyon mo sa pagpapagaling sa ngayon… Sasabihin ko sayo ang lahat sa ibang pagkakataon…” Tama lang na bumalik si Gerald sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon lalo na't nahanap na niya ang eternal coffin. Kung tutuusin, marami pa ring mga misteryo na hindi pa nalulutas. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit niya pinatawag ang helicopter. Ang pangunahing dahilan ay dahil labis siyang nag-aalala sa kalagayan ni Giya. “Malapit na tayo sa isla, Mr. Crawford. Pero parang may nangyayari sa isla. Napakaraming tao ang kasalukuyang nasa baba…” sabi ng isa sa mga bodyguard ng pamilyang Crawford na kasama niya sa helicopter. “…Hmm?” sabi ni Gerald at agad siyang tumayo para dumungaw sa bintana ng helicopter. Gaya nga ng sinabi ng bodyguard, makikitang nakatayo sa bukana ng isla ang kanyang lolo at marami pang iba. Gayunpaman, tila may kausap silang babae na hindi niya kilala, kahit na m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser