Kabanata 1099

“…Lyra? Ah…” medyo awkward na sabi nina Daryl at Dylan. Kakaiba ang kinikilos ni Daryl ngayon at may rason naman kung bakit. Kung tutuusin, masuwerte siyang nakilala ang kanyang apo sa tuhod bago siya lumahok sa pledge of the holy water. Isang kaganapan na alam niyang hindi na siya makakabalik nang buhay. Dahil sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin para sa pagkakataong makilala si Mable, masasabi na abot langit ang kasabikan ni Daryl nang malaman niyang apo niya sa tuhod ang sanggol. Ngunit ngayon na nandito si Lyra, naramdaman niya na parang nahihiya siya. Kung tutuusin, si Lyra ang legal na manugang ng pamilyang Crawford. Mula sa kanyang narinig, si Lyra ang nag-iisang tao na namamahala sa lahat ng mga gawain ng pamilyang Crawford, maliit man ito o malaki, sa loob ng maraming taon. “…Ah! Hindi rin ako sigurado... Naisip ko lang na ang cute talaga ng batang ito kaya dinala ko siya!" Awkward na sinabi ni Daryl. Nang marinig iyon, tahimik na tumango si Lyra. Habang ini

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser