Kabanata 1110

Matapos marinig ang pipi na pangangatuwiran ng security guard, si Gerald ay sumimangot nang bahagya bago sumagot, "Hayaan siyang tumingin!" Kasunod ng utos ni Gerald, ipinakita ni Wagner ang kanilang mga kard ng paanyaya sa security guard na — sa sandaling natanggap niya ang mga ito - agad na sinimulang suriin nang mabuti ang mga kard. Gayunman, si Gerald ay hindi na ang taong nave na dati niya. Mayroon na siyang ideya kung ano ang napunta sa security guard at Zoey. Napansin na ang guwardiya ay may suot na earphone, ginamit ni Gerald ang kanyang pinataas na perceptive hearing upang makinig sa kanilang plano. Agad na kinikilala ang tinig ni Zoey, narinig niya ang kanyang utos, "Ilayo mo sila, at tiyaking siyasatin ang background ng kabataan. Kung siya ay tunay na mayaman, kung gayon maaari rin nating ayusin ang isang tao na i-blackmail ang mga ito." Naririnig iyon, hindi mapigilan ni Gerald ngunit ngumiti ng mapait. Nabanggit na ni Wagner na ang mga Minshalls ay mayaman lamang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser