Kabanata 1112

Si Yasmeen mismo ay tumingin kay Gerald bago umiling iling. 'Hindi sa palagay ko napagtanto mo kung gaano ka kadalas ang pagdurusa sa ibang pagkakataon ... Kung hindi mo mai-ubo ang napakalaking halaga ng pera na iyong sinabi, kung gayon hindi lamang susundan ka ng mga organisador, kundi pati na rin ang Minshalls!' "Isang milyon at limang daang libong dolyar!"sigaw ni Gerald bilang kapalit. "Hah! Nagalit na ba ang binata na iyon? Marahil ay napakalayo niya upang mag-alok ng mas mababang presyo!" Naririnig na, ang ilan sa mga taong naroroon ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Si Yasmeen mismo ay naging walang pagsasalita. "... Mister, hindi ka lamang maaaring mag-alok ng mga presyo sa mataas na ..!"paalalahanan si Wagner na may kabaitan sa isip. "Oh? Ngunit hindi rin ako malapit sa nagawa! Sasabihin ko ngayon na anuman ang halaga ng iba na inaalok, magdagdag ako ng isa pang milyon at limang daang dolyar sa aking susunod na bid!" "H-hot d * mn!"sigaw ng marami sa mga tao na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser