Kabanata 1116

Ang mukha ng babaeng ito ay maituturing na isang magandang halimbawa ng isang oriental beauty para kay Gerald. Napailing si Gerald at mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya para suriin ang kanyang pulso habang nagtatanong, "Okay ka lang ba?" Walang natanggap na sagot si Gerald at naisip niya na nawalan siya ng malay dahil sa sobrang dami ng dugo. ‘Magiging malala ang mga sugat mo kung hindi kita nakita ng mas maaga!’ naisip ni Gerald sa kanyang sarili nang sumugod siya papunta sa Yarne family manor. Madaling araw na nang dahan-dahang iminulat ni Yume Gunter ang kanyang mga mata sa umaalingasaw na amoy ng gamot. Sinuri niya ang paligid at nakita niyang nasa isang mamahalin na kwarto siya. Bigla siyang sumigaw nang umupo siya. May nagbihis sa kanya ng pajama! Ito lang ang naging reaksyon niya dahil natural sa mga kababaihan na maging sensitibo na pinapalitan ng damit ng ibang tao. Ito ay lalo na para kay Yume na medyo tradisyonal ang pag-iisip. Gayunpaman, napansin niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser