Kabanata 110

Bumaba ang tingin niya sa kabastusan ni Gerald. “Pinakiusapan kita. Ang ilan sa mga babaeng anchor sa aming guild ay pupunta sa campus mamaya. Sama-sama kami sa ilang mga outdoor activities mamaya. Kailangan ko ng isang tao para maitala ang live na broadcast para sa akin. Kaya, gusto kong pumunta ka at i-record ang live na broadcast para sa akin!” Sabi ni Felicity habang iniabot ang kanyang iPhone kay Gerald. Ang kanyang cellphone ay kumpleto sa kagamitan. Espesyal na nilagyan ito ng mga karagdagang camera, radio, at iba pang kinakailangang kagamitan para sa isang live broadcast. Pinaramdam nito kay Gerald na para bang hindi niya alam kung sasama ba siya o hindi. Kung sabagay, ginawan ng pabor ni Felicity ang dati niyang girlfriend. Bukod dito, inabot din niya kay Gerald ang mga kagamitan ni Xavia. Magiging guilty si Gerald kung ibabalik niya kay Felicity ang kanyang cellphone ngayon. Hindi niya alam kung ang katotohanang tinulungan ni Felicity ang kanyang kasintahan ay may

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser