Kabanata 1124

Kahit pa ganoon, ang lahat ng pag-aari nila ay kay Gerald na ngayon. "Mas mabuting pirmahan mo ang kontrata kapag nakuha ko na ang bato, naiintindihan mo?" sabi ni Gerald nang hinagis niya si Zelda sa lupa sa harap ng ibang miyembro ng pamilyang Minshall. Umiyak na lamang ang old master habang sumisigaw, "Isang hangal...! Ang lakas ng loob niya para kunin ang lahat sa atin…!” Hindi niya alam kung paano pa siya nabubuhay pagkatapos ng mga pangyayari kahapon. Wala na ngayon ang kanilang masaya at kahanga-hangang buhay... ang buhay ng mayaman ay nawala na ng isang iglap at si Gerald ay patuloy lang sa kanyang pangungutya. Kung hindi lang ginalit ng kanyang walang muwang na apo ang lalaking iyon, magiging maayos sana ang lahat. Sinong nakakaalam na ang lalaking ito ay napakatigas? Siya ang pinakamalaking magnanakaw kumpara sa lahat ng pinagsama-samang miyembro ng pamilyang Minshall! Ninanakaw lang niya ang lahat ng mga nakikita! Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Minshall ay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.