Kabanata 1134

Sa oras na ito, nag-snap ang young master habang inutusan niya ang kanyang subordinate na nakatayo sa isang tabi. "Mr. Yonwick, hindi ba parang pangit na idea iyon? Sinabi na ni Lord Yonwick na siya ang ating distinguished guest!" May respetong pinaalala ng isa sa kanyang mga tauhan. Sampal! Nang walang pasabi, may biglang sumampal sa kanyang mukha. “Dalhin mo siya dito kapag pinatawag ko na siya! Bakit ito naging pangit na idea? Sino ang nagsabi na siya ang distinguished guest namin? Kailangan niya ng tulong at humihingi siya ng pabor sa pamilyang Yonwick ngayon!” Malamig na sumigaw si Mr. Yonwick. "Mr. Yonwick, kalimutan mo na. Totoong napakaganda ng babaeng 'yon, pero medyo matapang siya. May kasanayan din siya sa martial arts!" Pinaalalahanan siya ng ilan sa iba pang mga young masters. “Hindi ako natatakot sa kanya! Gusto ko lang sana na pumunta siya dito para imasahe ang katawan ko. Hindi ako pinapayagan ng tatay ko na hawakan siya, kaya talagang sinusubuan niya ako! Hindi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser