Kabanata 1147

Hindi mailarawan ang sakit na nararamdaman niya base sa kanyang mga hiyaw habang nakahiga sa lupa ang young lord. “…Naiinis ka ba sa mga babae?” tanong ni Gerald habang nakatingin ng masama sa young lord. “Siguro hindi ka maniniwala sa akin kahit na paliwanag ko ito sayo... Mula nang pinanganak ako, kilala ako bilang mataas at makapangyarihang young lord ng Holy Witchcraft… Maraming naiinggit sa akin, pero sa paglipas ng panahon ay hindi ko pa nararanasan ang tunay na kasiyahan... Kinasusuklaman ko ang babaeng iyon mula pa noong bata pa ako... Dahil sa kanya, kinasusuklaman ko ang lahat ng iba pang babae! Ang babaeng tinutukoy ko ay... ang aking nanay!” paliwanag ng young lord. Nabigla si Gerald nang marinig niya iyon. Ngayon lang siya nakakita ng isang tao na dinedeklara ang kanyang galit sa kanyang sariling ina... kung tutuusin, sino sa planetang ito ang hindi mamahalin ang taong nagsilang sa kanila? Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na hindi nagsisinungaling ang young lord da

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser