Kabanata 1150

Dinala ni Yume ang isang may edad na lalaki sa kwarto kung saan kasalukuyang naroroon si Gerald at ang dalawa pa. Nakita ni Yume si Jasmine, isang babaeng nakakaakit na tulad niya ang nakatayo malapit kay Gerald at hindi niya maiwasang hindi maging komportable. Dahil doon, ang kanyang pananalita ay mas masakit nang malamig niyang sinabi, "Eto na ang taong hinahanap mo, Gerald! Si Mr. Yarrow ang nagdala ng lahat ng impormasyon ng isla sa taong iyon!" Pagkatapos nito ay tumayo siya sa gilid ni Gerald. Nang makita iyon, si Jasmine ay maingat na sinukat ang babae na ngayon ay nakatayo na kasing lapit niya kay Gerald. Naging mahigpit ang pakiramdam sa pagitan ng dalawang babae habang ang middle-aged na lalaki ay bumati habang hawak niya ang impormasyon, “Mr. Crawford!” “Masaya akong makasama ka dito, Mr. Yarrow. Please, umupo ka na." Si Tim Yarrow ay mula sa cultural affairs bureau sa Montholm City. Ayon sa sinabi ng mga tao kay Gerald, alam ng lalaki ang lahat ng tungkol sa de

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.