Kabanata 1163

‘Ang lakas niya…!’ naisip si Gerald sa kanyang sarili. Naranasan niya ang kanyang inner strength at malaman niya na ang kanyang puwersa ay ibang-iba kung ikukumpara sa iba pang pwersa na dati niyang naranasan. Kung ipaghahambing niya ang kanyang puwersa at ang pwersa ni Queena, ito ay tulad ng paghahambing ng maruming tubig sa isang napaglipasan na pool sa dalisay at distilled na tubig. Malaki ang pinagkaiba ng dalawa at walang duda kung sino ang may higit na kapangyarihan dito. Pinagmasdan ni Gerald ang pamumula ng mukha ni Jasmine habang dahan-dahang nilakasan ni Queena ang kanyang pwersa. Mamamatay na si Jasmine anumang segundo ngayon kung talagang nag-desisyon si Queena na tapusin siya! “Tumigil ka!” sigaw ni Gerald habang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. “Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin... Kung tutuusin, nakikita kong nagmamalasakit ka sa kanya! Anyway, isasama ko siya hanggang sa makuha ko ang sagot mo!" sagot ni Queena habang maingat niyang hinawak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.