Kabanata 1176

Pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagtakas sa Montholm Island, agad na tinahak ni Gerald ang sea path patungo sa Langvern Mountain sa Halimark City. Gayunpaman, hindi nagtagal bago niya nalaman na may nakakaramdam ng kanyang aura! Nabigo siyang tanggalin ang taong sumusunod sa kanya! ‘Kalooban ba talaga ng Diyos na hindi ko na mahanap si Mila at si Second Uncle...?’ nag-aalalang naisip ni Gerald. Anong uri ng napakalakas na supernatural powers ang tinataglay ni Queena...? Naisip ni Gerald na siya lang siguro ang isa pang totoong top master na nakilala ni Gerald bukod kay Finnley. Nakakakilabot! Sa kabila ng napakaraming mga pagsubok na lalaban sa kanya, si Gerald ay nag-tiyaga at kusang-loob na inubos ang kaunting lakas na natitira sa kanya hangga't mayroon pa rin siyang isang kislap ng pag-asa na natitira sa kanya. Bandang three o’clock ng madaling araw nang tuluyang dumating si Gerald sa paanan ng Mount Langvern. Sa oras na iyon, mas malapit na rin ang pakiramdam ng tao

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser