Kabanata 116

Isang binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos ang nagbukas ng pinto at pumasok. Maayos ang bihis niya at mukhang twenty-seven o twenty-eight years old ang edad niya. Pagpasok pa lang niya, tumayo agad si George at ang kanyang asawa bilang isang paggalang. "Yuvin, ano ang sinabi ni Charles tungkol dito?" Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang kalihim ni Charles Zeller. Anak din siya ng malayong pinsan ng asawa ni George. Nakakonekta sila sa anumang paraan, kung saan siya ay isang malayong pinsan din ni Alice. Nilayon ni George na humingi ng tulong kay Yuvin na gumawa ng paraan para sa kanya upang siya ay umasa sa mga koneksyon ni Charles. Kahit papaano, ayaw niyang malugi ang kanyang kumpanya tulad ng nangyayari sa mga magulang ni Alice. Umiling si Yuvin at pilit na ngumiti. "Pasensya ka na, Tito. Kanina lang dumating si Charles sa restaurant na ito, kaya naisip kong bababa siya. Pero, tila abala siya sa pag-aliw ng isang napakahalagang panauhin dito. Ibig sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser