Kabanata 1190

Gayunpaman, natakot si Gerald na baka lalo magalit si Cundrie kung gagamit siya ng pera para humingi ng tawad sa kanya. Mas malaki ang loss niya kaysa sa gains sa sitwasyon na ito. Makukuha niya lamang ang kapatawaran ni Cundrie sa pamamagitan ng simpleng pabor sa kanya, kaya bakit naman tatanggi si Gerald na gawin iyon? "Walang problema!" “Sige. Pumunta ka sa bahay namin bukas ng madaling araw bago tayo pumunta sa sa banquet. Ihahanda at ibibigay ko sayo ang invitation letter kapag nakarating ka na. Pagkatapos nito, ang kailangan mo lang gawin ay gawin ang plano namin…” Ang pamilyang Snyder ay isang sikat at influential na pamilya sa Lugaw City at maging sa buong Southern Region. Mayroong dalawang nangunguna at influential na pamilya sa Lugaw City, at ang pinakamalaki sa dalawang pamilya na iyon ay ang pamilyang Snyder. Ayon sa mga sinasabi ng lokal, ang pamilyang Snyder ay konektado sa dragon vein, at meron silang mga koneksyon sa buong bansa. Bagama't malakas ang pamilyang Smi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.