Kabanata 1192

Maririnig ang bahid ng pang-aalipusta sa tono ng pananalita ni Albert habang nagtatanong habang nakatingin siya kay Gerald. Makabuluhan ang pang-aalipusta ng butler at ng iba pang matataas na tao sa seremonya, dahil si Gerald ay bukod tangi sa oras na ito dahil sa kanyang pananamit. “Wala. Pero mula ako sa Mayberry, at pumunta ako dito ngayon para makita ang young lady ng pamilyang Smith at bigyan siya ng isang invitation card." "Isang invitation card? Kanino ito galing?” "Pasensya na pero hindi ko masasabi sayo ang mga detalye!" sagot ni Gerald. Sinasabi lang ito ni Gerald dahil ito ang itinuro sa kanya ni Riley. Gayunpaman, talagang hindi alam ni Gerald kung sino ang may-ari ng invitation card. Ginagawa niya lamang ito para makuha ang pabor ni Cundrie, kaya hindi siya interesado na alamin ang pagkakakilanlan nito. Sa sandaling iyon, tumakbo palabas si Riley bago niya sinabing, “Papasukin mo siya, Albert! Sinabi niya na tiga-Mayberry, kaya dapat nandito siya sa isang misyo

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.