Kabanata 1196

Nagsimula siyang mag-isip pagkatapos niyang sabihin iyon, 'Darating ang family member ko dito...? Sino kaya ang darating?' Pumitik na lamang ang mga dila ng mga taong nakikinig habang pinag-uusapan ang sobrang kakaibang pangyayari. “Humph! Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti kung hindi ikaw ang tunay na tauhan ni Mr. Crawford! Alam kong may posibilidad na nagpapanggap ka bilang isang tauhan ni Mr. Crawford dahil nangyari na ito noon pa man! Matapos manlinlang ng ilang tao sa Northbay, nalaman ng totoong mga miyembro ng pamilyang Crawford ang impersonator. Mula sa araw na iyon, ang taong iyon at ang kanyang buong pamilya ay nawala na sa balat ng lupa! Kaya kung ikaw ay tunay na isang impersonator, ngayon na ang oras para sabihin mo ang totoo! Kung gagawin mo ito, mas mataas ang pagkakataon mo na umalis nang buhay dito!" sabi ng kaninang lalaki. Nang marinig iyon, agad na napalunok si Riley sa sobrang takot. Para bang lalong nagig magulo ang insidente... kaya paano niya ito aa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser