Kabanata 1199

Hindi inaasahan ni Gerald na may malaking magaganap para sa kanya patungo sa Lugaw City. Anuman, hindi talaga interesado si Gerald sa relasyon ni Zack sa mga Snyder. Pagkatapos ng lahat, hangga't nauugnay ito sa mga gawain sa negosyo, walang pag-aalinlangan si Gerald tungkol sa pag-iwan kay Zack. Nang matapos ang pagdiriwang, nagtungo si Gerald kasama si Cundrie at ilang iba pa. Habang naglalakad sila, Tumingin si Gerald kay Cundrie bago sabihin, "Tunay akong humihingi ng paumanhin para sa aking hindi pagkakamali noon, Miss Smith, at inaasahan kong hindi ka pa nagagalit sa pangyayaring iyon ... Nakikita mo, sa oras, Nagkakamali ako sa iyo bilang Mila, kasintahan ko, na kung saan ay naging dahilan upang kumilos ako sa ginawa ko ... Nais kong ipaliwanag ito nang matagal, ngunit hindi ako nakakuha ng tamang pagkakataon na gawin ito!" Matapos sumulong si Cundrie upang maisakatuparan ang responsibilidad ng kanyang mga aksyon kanina - kahit na alam niya kung gaano mapanganib iyon par

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser