Kabanata 118

"Mr. Crawford, kapag natapos na ang salu-salo niyo, lumapit ka at sumali sa amin para talakayin ang mga isyung nabanggit ko kanina." Mainit na nakipagkamay si Wesley kay Gerald. Nang winagayway ng binata ang kanyang mga kamay, hindi niya maiwasang magtaka kung gaano karaming mga kumpanya ang babangon magdamag sa Mayberry City. Ang ekonomiya ng Mayberry City ay napabuti at lumaki. Ang lahat ay dahil ilang beses na pinirmahan ni Gerald ang kanyang pangalan. Siya ay isang binata na makapangyarihan at mataas, gayon pa man, hindi siya naging isang mapagmataas o nagmayabang. Mula sa simula hanggang sa wakas. Nanatili siyang magalang sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Pambihira! Siya ay talagang bukod tangi! Matapos niyang magsalita, iniwan ni Wesley ang silid kasama ang iba pa. Ang silid ay naging tahimik ngunit patay sa oras na ito. Walang nagsalita ng kahit isang beses, lahat nakatingin kay Gerald na nakabukas ang kanilang mga bibig. Naisip ni George at ang kanyang asa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.