Kabanata 1202

Ang mga naglilingkod sa Felicity ay nagpatuloy sa pagsunod sa kanya habang nagsimula silang magtungo sa isang pribadong silid sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment. "Felicity!" sigaw ni Gerald, kahit na ilang mga extra lamang ang tila narinig ang kanyang sigaw. Lumingon sa kanya, isa sa mga extra pagkatapos ay sumigaw pabalik, "Hoy, ngayon! Maraming mga tao ang nakakakita ng Felicity araw-araw na alam mo! Sino sa tingin mo kahit ikaw ay? Pumunta linya nang maayos tulad ng natitira sa kanila!" Naririnig iyon, hindi mapigilan ni Gerald ngunit iling ang kanyang ulo ng isang mapait na ngiti. Sinubukan lang niyang abutin siya mula nang maramdaman niyang bahagyang naantig upang makatagpo muli sa isang matandang kakilala niya. Samantala, ang manager ni Felicity ay nagdadala ng isang stack ng kung ano ang tila mga script tulad ng sinabi niya, "Narito ang isang script na isinulat ng isang manunulat sa internet na napupunta sa pangalan ng 'Two Ears ay Bodhi', Miss Nelson! Ito ay tung

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser