Kabanata 1211

Ang mga salarin ay nakahandusay na ngayon sa lupa, kaya itinapon na ni Gerald ang patpat. Si Naomi ay agad na tumakbo papunta sa sasakyan para tulungan si Sherry na makatayo. Takot na takot si Sherry habang nanlalambot ang buong katawan niya. Kung ang mga lalaking iyon ay nagkaroon ng pagkakataon na hawakan siya, hindi na magakakaroon si Sherry ng ganang mabuhay habang naaalala niya ang pangyayaring iyon. Hindi maganda para sa kanyang mental state na patuloy niyang ginagawa ang bagay na ayaw niyang gawin. Kung tuluyan siyang ginalaw ng mga lalaking ito, sa malamang ay hindi siya mag-aalangan na sirain ang kanyang buhay. Regardless, nandito ngayon ang kanyang teacher at agad niyang niyakap ang umiiyak na si Sherry at si Naomi habang bumubulong, “M-Miss Milton...! Na-napakabuti mo sa akin, pero ako... ako... ako ay isang traidor! Isang walang kwentang tao…!” Inaliw ni Naomi ang umiiyak na babae, “Okay lang ito, naiintindihan ko... Hindi kita sinisisi... Ginawa mo lang ang laha

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser