Kabanata 1234

Napansin ni Gerald na may kaunting interes si Noelle sa kayamanan, kahit na ikumpara siya kay Cundrie na hindi talaga nagmamalasakit sa pera. Sa pag-iisip nito, natakot si Gerald na sa sandaling nalaman niyang mayaman siya, hindi na magiging tapat ang kanyang damdamin. Kung mangyari iyon, kahit na matagumpay niyang makuha ang nakapagpapalakas na dugo mula sa kanya, magiging ganap na walang silbi sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya napigilan mula sa pagmamaneho ng isang marangyang kotse sa ngayon. Kahit si Aiden ay sinabi na hindi na kailangan para sa kanya na ipakita sa kanya ang kanyang mga financial resources. Dahil dito, ang kotse na si Gerald ay nagmamaneho ngayon ay isang ordinaryong lamang na nagkakahalaga ng halos sampung libong dolyar. Sa kasamaang palad, hindi niya talaga inaasahan na mayroong trapiko sa umaga! Habang nagmamaneho nang dahan-dahan, ang kotse sa harap ni Gerald ay biglang tumama sa preno! Nang makita iyon, agad na pinigilan ni Gerald ang kanyang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser