Kabanata 1236

Ang helicopter ay lumapag sa nakaparadang sasakyan ni Gerald. Gulat na gulat ang lahat nang makita nila ito ! Parehong natulala ang nasa middle-aged na lalaki at babae. Ito ay dahil may ilang malalaking character na naka-print sa gilid ng helicopter na may nakasulat na 'Mayberry Commercial Group'! Ang lalaking ito ay isang miyembro ng Mayberry Commercial Group at masasabing mataas ang kanyang social status! T*ng-ina! Totoong nakakatakot ito! Basang-basa ng pawis ang middle-aged na lalaki. "Mr. Crawford!” Bumaba mula sa helicopter ang isang binata habang magalang niyang pinalayo ang mga taong nakapaligid sa kanya. “Mm. Pakibalik na lang ang kotse para sa akin. Gusto ko rin tingnan mo ang background nitong mga lokong nasa tabi ko bago mo sila parusahan!" bilin ni Gerald habang nililigpit ang cellphone. "Opo, Mr. Crawford!" Sagot ng binata habang tumatango. Nang papaalis na si Gerald, nakita niya ang isa sa mga masasamang-loob na may hawak na kutsilyo at mukhang handa na itong

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser