Kabanata 1242

Walang tao sa loob ng itim na helicopter na mukhang falcon, kasalukuyan itong lumilipad patungo sa kinaroroonan ni Gerald sa pamamagitan ng autopilot system nito. Nabigla ang lahat nang makita nila ito. Ang helicopter na iyon... ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa fifteen million dollars, hindi ba...? Pag-aari ba ito ni Gerald? Tinakpan ni Noelle ang kanyang bibig sa sobrang pagkagulat. Ibinigay na ni Gerald sa kanilang lahat ang kanyang sagot nang hindi niya direktang sinasabi ito. Maya-maya pa ay bumaba na ang helicopter at pumasok sa loob si Gerald. Tumingin siya kay Noelle at ngumiti bagi niya sinabing, “Ayan ang sagot mo. Kung may kailangan ka pa sa susunod, hanapin mo na lang si Zack!" Kumislap ang kanyang banayad na ngiti at pagkatapos nito ay pinalipad niya ang helicopter nang hindi man lang lumilingon sa kanyang likuran. “…Oh... my… God. Siya... siya talaga si Mr. Crawford mula sa Mayberry! Si Mr. Crawford ay si Gerald! Diyos ko, magiging mayaman na tayo! Magiging

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.