Kabanata 1244

Sa sandaling iyon, binuksan ang mga pinto sa villa at pumasok ang ilang bodyguards habang hinihila nila si Rita. Hirap na hirap si Rita na makawala sa kanila habang sumisigaw siya ng, “Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako ngayon din!” "Tumigil kayo!" sigaw ni Gerald nang maglakad siya palapit sa kanila. “…Gerald?” gulat na sinabi ni Rita nang makita siya nito. Simula nang mawala ang kanyang pinsan, wala na siyang nakilala o narinig na balita tungkol kay Gerald. Mabilis na nawala sa kanyang pagkabigla nang maisip ni Rita, 'Humph... Gerald Crawford... Ang mayamang tagapagmana ng pamilyang Crawford na may walang katapusang kayamanan... Sa sobrang kapangyarihan, iniisip ko pa rin ang nangyari sa aking pinsan... P*ta, hindi mo man lang kami kinausap mula noong araw na nawala siya! Malamang wala ka nang pakialam kung patay na ba o buhay pa ang pinsan ko!' Nang mangyari ang insidenteng iyon, pinapunta lang ni Gerald si Zack para patahimikin ang pamilyang Smith. Base sa utos sa kanya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser