Kabanata 1259

“…Sinabi mo bang may nagbigay sa kanya ng unang tatlong chapters? Alam mo ba kung sino ang taong iyon?" gulat na tinanong ni Gerald. “Hindi ko pa siya nakikilala noon, Mr. Crawford. Narinig ko lang siya kay Mr. Wytt. Ayon sa sinabi ni Mr. Wytt, matagal na noong huli niyang nakita ang misteryosong taong iyon. Ang tao na iyon ay pumunta sa military region noon at hiningi niya ang tulong ni Mr. Wytt na maglagay ng isang bagay sa isang lugar." “Bilang pasasalamat, nag-alok siyang turuan si Mr. Wytt ng unang tatlong chapter ng Divine Acupuncture Therapy technique. Kahit pa hindi iyon ang maging paraan ng lalaki bilang pasasalamat sa kanya, naniniwala ako na tinulungan pa rin siya ni Mr. Wytt. Kung tutuusin, ang misteryosong lalaki ay malinaw na mas makapangyarihan kaysa kay Mr. Wytt para galangin niya ito nang husto. Kung sino man ang tao na ito, panigurado na hindi siya isang bata. Sa kabila nito, hindi ko talaga maisip kung sino ang igagalang ni Mr. Wytt nang sobra para hanggan niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.