Kabanata 1269

"...Chester, alam mo ba... Paano ka nabuhay muli...?" tanong ni Gerald habang dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Mukhang marami pang gustong sabihin si Chester kay Gerald. Mabagal at maingat na nagpaliwanag si Chester sa kanya, ngunit kahit papaano ay naiintindihan ni Gerald ang sinasabi ng kapatid. Noon, pagkatapos mailibing ni Gerald ang katawan ni Chester, muli itong hinukay ni Tiara at gumamit siya ng secret technique, na itinuro sa kanya ni Queena, para buhayin si Chester at gawin siyang killing machine! Ipinaliwanag rin ni Chester ang long-standing heritage ng Holy Witchcraft. Lumalabas na ang kaluluwa ni Queena ang nagtatag ng Holy Witchcraft, at bago siya namatay, gumawa siya ng mga special preparations para mabuhay muli siya makalipas ang daan-daang taon! Nang marinig ito, sa wakas ay naintindihan na ni Gerald ang lahat. Kaya pala natakot si Tiara nang matanggap niya ang sulat mula sa tauhan ni Queena sa harap ng mansyon noong araw na iyon! Ninuno niya pala si Queena

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser