Kabanata 1271

Hindi namalayan ni Gerald na umatras siya nang mapansin niya ang hindi kumikibo na tao na nakaupo sa sulok ng kweba. Pagkatapos ng maikling sandali, napagtanto ni Gerald na ang tao ay hindi gagalaw mula sa lugar na iyon. Sinuri niya ang taong iyon at nakahinga ng maluwag si Gerald nang makita niyang payapang nakapikit ang mga mata ng tao na iyon. Kahit sino ay mabibigla kapag nakita nila ang isang buhay na lalaki na nakaupo sa loob ng bundok ng mag-isa! Maingat siyang lumapit sa tao na iyon at nakita ni Gerald na ito pala ay isang matandang puti ang buhok at nakasuot siya ng robe. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang kutis ay mamula-mula, ang matanda ay mukhang isang monk na nakatutok sa kanyang meditation. Lumapit siya para tingnan kung humihinga ang matanda at mabilis niyang napagtanto na hindi pala iyon ang totoo! Dahil doon, patuloy na lumapit si Gerald sa matanda para suriin niya ang kanyang katawan. Gayunpaman, nang mahawakan niya ang kamay nito, ang mukha ng

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser