Kabanata 1284

Kasama ni Aiden ang isang grupo ng mga lalaki at babae. Tumingin si Gerald sa kanila ng ilang beses dahil may mahinang inner-strength na bumabalot sa kanilang lahat. Masasabi niya na silang lahat ay martial arts practitioners. “Maaga akong dumating ngayon, Kuya! Bakit ka nandito? Nandito ka rin ba para mag-training?" Nagtatakang tinanong ni Aiden. "Anong training?" tanong ni Gerald. “Ehem! Ugh!” Sa pagkakataong ito, may isang babae na nasa tabi ni Aiden ang umubo habang sumesenyas kay Aiden na huwag ituloy ang kanyang sasabihin. “Kuya ko ito. Mag-uusap lang kaming dalawa ng saglit. Mauna na kayo!" Sabi ni Aiden habang nakatingin sa kanila. Plano sana ni Gerald na tumango muna sa kanila bago sila batiin. Kung tutuusin, hindi ba sila kaibigan ni Aiden? Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang tumingin kay Gerald o nag-hello man lang sa kanya. Dire-diretso lang silang pumasok sa elevator. "Sino sila? Sila ba ay mula sa military region?" Tanong ni Gerald nang makarating sila sa k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.