Kabanata 1286

Kaya ang ilan sa kanila ay nakaupo sa pinaka-liblib na mesa. Hindi napansin ni Gerald na nakuha ang atensyon ng isang waiter ang pagdating niya doon. Palihim na tiningnan ng waiter si Gerald ng ilang beses. Matapos makumpirma ng waiter na nandoon nga si Gerald, inilapag niya ang plato sa kanyang kamay bago siya tumalikod at umalis. Sa oras rin na iyon, may sinabi rin siya sa kanyang walkie-talkie. Kasabay nito, isang magandang babae na nakadamit ng napaka-marangal at matikas na paraan ang nagpakita rin sa venue, agad niyang nakuha ang atensyon ng maraming tao. Maganda ang kanyang ngiti habang siya ay direktang naglalakad patungo sa mesa na nasa harapan, puno ito ng mga tao mula sa training groups. “Fernando! Nandito ka na pala!" Nakangiti siya nang kausapin siya ng isang lalaking singkit ang mga mata na nakaupo sa mesa sa gitna ng grupo ng mga tao. Pagkatapos nito ay namula ang maganda niyang mukha nang makita niya ang lalaking nagngangalang Fernando. "Matilda, matagal na tayon

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser