Kabanata 1289

"Mr. Crawford mula sa Mayberry City?" Pati si Matilda ay natigilan din. "Imposible! Hmph! Nagpapanggap ka lang na si Mr. Crawford mula Mayberry City kasi alam mong mamamatay ka na dito, di ba?” nagmamadaling sinabi ni Matilda pagkatapos niyang makapag-desisyon. Ang mga babaeng kasama ni Aiden ngayon ay nagkaroon ng bagong tingin kay Gerald. “Sa tingin ko, napilitan siyang magpanggap bilang si Mr. Crawford mula sa Mayberry dahil nasaktan niya si Miss Sime. Iyon lang siguro ang paraan para mailigtas niya ang sarili niyang buhay ngayon. Kung hindi, sa malamang ay pilay na siya ngayon!" Napakaraming talakayan ang nagaganap sa oras na ito. Habang paalis na si Gerald, si Yuno ang nanguna sa paglalakad at tumayo siya sa mataas na plataporma habang nakatingin siya ng masama kay Gerald. “Bata! Kung lalaban ka ngayon, sisiguraduhin kong tatalsik ang mga dugo mo sa buong lugar!" Malamig na sumigaw si Yuno. “Si Yuno ay master din ng Martial Arts Association. Malamang ay hindi niya hahayaan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser