Kabanata 1307

"Hin-... hindi ko talaga alam!" sigaw ni Sierra nang bigla siyang binuhat ni Felton. Gayunpaman, patuloy ang pagtanggi ni Sierra habang lalo siyang pinipilit ni Felton. Naintindihan niya na wala siyang makukuhang kahit ano sa kanya, kaya itinuon niya ang kanyang malamig na mga mata sa mga magulang ni Sierra bago siya nagtanong, "Kayong dalawa? Alam niyo ba ang tungkol dito?" Nakita niyang hindi sasagot ang dalawa, kaya hinawakan niya ang leeg ni Sierra bago niya dahan-dahang hinigpitan ang pagkakahawak niya dito. Nang makita iyon, si Elias at ang kanyang asawa ay umiiyak na habang nakatingin siya sa kanyang anak na sinasakal habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa kanilang pagkataranta. Alam nilang dalawa na hinahanap ni Felton si Gerald, masyado silang tapat sa lalaking nagligtas kay Gerald na hindi nila ito kayang pagtaksilan. Ang dalawang mag-asawa ay parehong umiiling sa oras na iyon. “…Humph! Ganyan pala ang gusto niyo! Hindi kayo matatakot hanggang sa maramdama

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser