Kabanata 1309

Nakipagdaldalan si Gerald sa lalaking iyon hanggang gabi. Gayunpaman, hindi pa rin nakatulog si Gerald kahit pa nasa loob lang siya ng kanyang kwarto. Matapos ang pakikipag-usap sa lalaking iyon, alam na ngayon ni Gerald kung gaano kahalaga ang tamang pagsasanay sa kanyang sarili. Kung tutuusin, alam niyang babalik si Felton kahit natakot ito sa nangyari kanina. Dahil dito, umupo si Gerald na naka-dekwatro sa kanyang kwarto habang sinusuri niya ang maraming alaala ng deity na itinanim sa kanyang isipan. Nakuha niya ang mga ito noong nasa loob siya ng sinaunang libingan sa loob ng palasyo na matatagpuan sa disyerto. Sa kalaunan, nakita niya ang mga alaala ng ancient breathing techniques. Naalala ni Gerald ang isang pagkakataon kung saan sinubukan niyang isagawa ang mga technique na iyon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hindi niya ito nagagawa ng maayos kahit na ilang beses niya itong sinanay. Na-master lang ni Gerald ang Soul Eater technique noong nakaraan, ngunit sinabi sa kanya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser