Kabanata 130 & 131

Kabanata 130 Nang maglakad si Gerald, nakatipon dito ang buong pamilyang Smith. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Mason ang sitwasyon: "Dad, hindi ko talaga sinasadya. Ito ay kasalanan ng security guard na ito! Nakasalalay ako sa kanyang mga direksyon at sinabi niya sa akin na i-reverse ang kotse. Nabangga ko tuloy ang sasakyan!" "Ang kotseng ito ang pinakamahal na kotse na ginawa ng Lamborghini. Magkakakahalaga ng hindi bababa sa one hundred hanggang one hundred and twenty thousand dollars upang maayos ang mga pinsalang dulot ng aksidenteng ito. Dagdag pa, sira na ang mga ilaw sa harap ng sasakyan!" Ang ilan sa mga kamag-anak na alam ang kotseng ito ay hindi mapigilang sumigaw ng malakas. "Sinumang nagmamaneho ng kotseng ito ay tiyak na hindi lamang kahit sino. Sigurado na kayang bayaran natin ang presyong iyon para maayos ang mga pinsala. Ngunit pwede rin nating mabastos ang isang napakataas na pigura. Bukod dito, mukhang bago ang kotseng ito! " "Isipin mo na lang. Sa May

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser