Kabanata 1324

Sa kanilang lahat, si Rupert ang pinaka-nahihiya. Huminga siya ng malalim bago siya tumango at sumigaw, "Master Croft, Master Jones, at Master Keay! Oras na para kumilos tayo!" Sabay-sabay na tumango ang tatlong master nang marinig nila iyon bago sila tumingin sa isang lalaki na nakatayo sa tabi nila. “Ikaw nang bahala sa young master ng Fairleigh family, Peter,” sabi ng isa sa tatlong master sa isang lalaki na may fitter na kasuotan bago siya tumango at naglakad patungo kay Seamus. Gumawa ng gesture si Peter na pinapa-una ang taong nasa harapan niya, bago nagsalita ang isa pang master, “Si Peter ang pinakamatandang disciple na nasa ilalim ko at mahigit sampung taon na siyang nagsasanay kasama ko. Nasa final stage na siya ng Nebula Realm, kaya hindi siya mahihirapan na harapin ang young master na ito." Tumango ang tatlong master nang may kumpiyansa, ngunit si Bradley ay napangiti lamang bago siya tumingin kay Peter at sinabing, “Hah! Hinayaan ka nilang mauna para sa iyong kamat

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser