Kabanata 1338

Sinabi niya na nakakarinig siya at nakakaramdam ng panganib, tatakas siya sa sandaling mahulaan niya na mayroong anumang anyo ng panganib. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot sa anumang mababangis na hayop sa bundok. "Paano mo ito naririnig?" tanong ni Gerald. Kung ito ay totoo, ang batang ito ay talagang espesyal. Hindi man lang maramdaman ni Gerald ang sinuman o anumang bagay hanggang sa shantytown na napakalayo dito, ngunit naramdaman ng batang ito ang pagdating niya ng maaga. Masyadong misteryoso ito! “Hehe! Sinabi ng kapatid ko na ito ang aking pinakamalaking sikreto! Kuya, tito, bakit mo hinahanap ang ate ko?” Sabi ng binata. “Bakit hindi mo muna kami dalhin sa kapatid mo? Sa totoo lang, kailangan ko ng tulong ng ate mo!" prangkang sinabi ni Gerald. "Sige!" Pagkatapos nito, pinangunahan ni Seth ang dalawang lalaki patungo sa kanyang bahay. “Kuya Gerald, Tito, pwede ba kayong magturo sa akin ng fighting moves? Gusto kong maging kasing-lakas at makapangyarihan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser