Kabanata 1340

Nakaramdam ng pangangamba si Gerald nang makita ang text message. Ano kaya ang nangyari sa shantytown? Mukhang hindi pa bumabalik ang tito na tinatawag nila. Hindi pwede, kailangan niyang magmadaling bumalik para tingnan kung ano ang nangyari. Sa pagkakataong ito, inangat ni Gerald ang ulo niya para tingnan si Seth. “Seth, pwede mo ba akong tulungang pakinggan at tingnan kung may nangyayari sa shantytown na pinanggalingan ko?” tanong ni Gerald. Agad namang pumayag si Seth. Pagkatapos nito, lumuhod siya sa lupa para makinig. “Parang maraming tao ang pumunta doon. Maraming tao ang nagtitipon-tipon doon. Pero… hindi ko alam kung ano ang nangyayari!" Sabi ni Seth. Nakakunot ang noo ni Gerald habang iniisip niya ang sitwasyon. Masama ito! Ang mga ito ay mula siguro sa pamilyang Gunter! Si Felton ang nanakit kay Sierra at ang tito niya ang nanlaban at nagpalayas sa kanya. Kaya naman, hindi sila hahayaan ng pamilyang Gunter ng ganoon lang. Bukod dito, paniguradong malalaman nila

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser