Kabanata 1345

“Hindi ko rin siya kilala. Meron akong iba pang mga bagay na dapat asikasuhin, Mr. Crawford. Mukhang hindi ako makakatulong sa kahilingan mo. Excuse me, kailangan kong alagaan ang nanay ko ngayon!" sabi ni Rosalie. Sa totoo lang, kung hindi lang si Suri ang naghatid kay Gerald ngayon, hindi na aaksayahin ni Rosie ang oras niya noong una pa lang! "Pag-isipan mo ang suggestion ko, Chairman Slow. Maganda ang terms na binigay ko at makakatanggap ka ng isang bundok ng pera na hindi pa nahahawakan ng maraming tao. Para maging sulit ang deal, gagamutin ko ang sakit ng nanay mo basta pumayag ka sa proposal ko!" sagot ni Gerald. “Tama, Chairman Slow! Kaya niyang gawin iyon!" dagdag ni Suri. Sa totoo lang, sinubukan ni Suri ang kanyang makakaya na irekomenda si Gerald kay Rosie dahil gusto niyang tulungan niya itong gamutin ang nanay ni Rosie. Kung tutuusin, alam ni Suri kung gaano kalala ang sakit ng nanay ni Chairman Slow para kay Rosie. Sigurado si Suri na makakatulong si Gerald dah

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.